Mořská sůl Mar Menor ze Španělska

Alchymistická dílna pod širým nebem

Jsme na jihu Španělska, v provincii Murcia, kde je Středozemní moře rozděleno dlouhým výběžkem pevniny měřícím 21 km a vytváří tzv. Malé moře (Mar Menor).Slunce tady svítí 330 dní v roce, moře je teploučké, píseček vyhřátý, léčivé bahno vyvěrá přímo ze země…  2 v 1 - Mar Menor a Středozemní moře od sebe vzdálené 100 m … to jsou dokonalé lázně a lékárna pod širým nebem … to je Mar Menor!

Mar Menor

Přírodní podmínky Mar Menoru jsou velice příznivé pro krystalizaci stoprocentně čisté vysoce mineralizované mořské soli. Na mělčinách sůl vytváří velké krystaly a chemické rozbory jsou srovnatelné se složením soli z Mrtvého moře v Izraeli. Na březích Mar Menor najdete místa s vyvěrajícím léčivým bahnem a tak i tyto přírodní lázně nesou přívlastek „španělské Mrtvé moře“. BlahoDárné účinky místa jsou známé již ze starověku. Jak Kartáginci, tak Římané znali hojivé a regenerační účinky zdejšího moře a klimatu.

Mořská sůl je bíle zlato, schválně, jestli přijdeš na to :).